Обавештење о измени уговора Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20

Обавештење о измени уговора Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20 Документа Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа …

Обавештење о измени – Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21

Обавештење о измени Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21 Документа Обавештења можете погледати и преузети овде: Документа Јавне …

Одговори на питања – Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21

Одговори на питања Јавна набавка радова на одржавању путног појаса ЈН-20/21 Документа Одговора можете погледати и преузети овде: Документа Јавне …

Друга измена – ЈАВНИ УВИД у план детаљне регулације за експлоатацију кречњака- лежиште „ВИС“ – Босута

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1. Закона …

Појашњење конкурсне документације и измену конкурсне документације за јавну набавку – Jавни превоз ЈН-13/21

Јавна набавка – Јавни превоз ЈН-13/21 Документа измене конкурсне документације Јавне набавке можете погледати и преузети овде: Документа Јавне набавке …

Обавештење о донетом решењу “KARANTEKSTIL” ДОО Аранђеловац

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-23/2021-05Датум:07.05.2021   На основу …