ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ A1-Srbija-Beograd – 03.2022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu AD KNJAZ MILOŠ

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

ОГЛАС – ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА “Eco – village” у Раниловићу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦОдељење за имовинско-правне односе, урбанизам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове Датум: 07.03.2022.године Број: 350-46/22-05 Венац слободе бр.10 …

ОГЛАС – РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА „ЗАБРЕЖЈЕ“ -2022

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ NOVOTERM PLUS DOO ARANĐELOVAC -2022

Република Србија ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Одсек  за послове  заштите животне …

ОГЛАС – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта предшколске установе Дуга – вртића Сунце 2 -2022

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Датум: 25.02.2022.године Венац слободе бр.10 …

Јавни позив за финсирање – суфинсирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Аранђеловац у 2022. години

Јавни позив за финсирање / суфинсирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Аранђеловац у 2022. години На основу …