Аранђеловац

Географско-демографске карактеристике општине Положај аранђеловачке општине одређен је координатама између 44 степена и 12 минута северне географске ширине и 20 …

Пољопривреда

Развој пољопривреде представља један од приориритета економског, одрживог и руралног развоја општине Аранђеловац. Опредељеност ка развоју ове области изражена је …