Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Аранђеловац за 2021. годину

На основу члана 4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалиним црквама и верским заједницама на територији општине Аранђеловац …

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума ЈН-08/21

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума ЈН-08/21 Јавна набавка -Набавка, превоз и уградња камених материјала ЈН-08/21 Документ Обавештења …

Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Аранђеловац за 2021. годину

Јавни позив за учешће на конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине …

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕТНО СЕЛА У ГОРЊОЈ ТРЕШЊЕВИЦИ

Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 04.06.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 04.06.2021. Документа Појашњења можете погледати и …

Одлука о обустави – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21

Одлука о обустави – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21 Документ Одлуке можете погледати и преузети овде:

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21

Обавештење о обустави поступка – Јавна набавка Такси табле са идентификационим ознакама ЈН-18/21 Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 02.06.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈАОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦОПШТИНСКА УПРАВАДатум: 02.06.2021. годинеАранђеловац ОБАВЕШТЕЊЕО СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Обавештава се становништво општине Аранђеловац да …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 02.06.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 02.06.2021. Документа Појашњења можете погледати и …

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА – ECOPLEX

Република СрбијаОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,ОПШТИНСКА УПРАВАОдељење за имовинско-правне односе,урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне пословеОдсек  за послове  заштите животне срединеБрој:501-32/2021-05Датум:27.05.2021.године   На основу члана 69. …

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 26.05.2021.

Појашњење конкурсне документације – ЈН асфалтирање локалних путева и улица у граду ЈН-19/21 од 26.05.2021. Документа Појашњења можете погледати и …