Кредити за ликвидност COVID 19

Више о кредитима за ликвидност можете погледати на сајту фонда за развој или кликом на линк

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19

Питања и одговори у вези кредита фонда за развој или кликом на ЛИНК

https://fondzarazvoj.gov.rs/download/covid19Q&A_FOND%20ZA%20RAZVOJ.pdf

Previous PostNext Post