Конкурси за подстицајна средства за развој пољопривреде

Јавни позив за доказивање пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини – 27.12.2022

Јавни позив за доказивање пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини – 27.12.2022

Одлука о расписивању конкурса за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике -24.11.2022

Одлука о расписивању конкурса за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурарлног развоја општине Аранђеловац за …

КОНКУРС ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и …

КОНКУРС ЗА МЕРУ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРУ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне …

КОНКУРС ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног …

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и …

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике …

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА На основу Одлуке о усвајању  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике …

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ  СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ  СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за …

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ОСИГУРАЊУ ЈЕДНОГОДИШЊИХ И ВИШЕГОДИШЊИХ КУЛТУРА 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ОСИГУРАЊУ ЈЕДНОГОДИШЊИХ И ВИШЕГОДИШЊИХ КУЛТУРА На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне …

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 24.11.2022.

КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне …

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције Регрес за репродуктивни материјал 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеРегрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање) Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев можете …

2014.

На основу члана 10 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2014.годину бр. 06-333/2014-01-2 од 30.05.2014.године, општинско Веће општине Аранђеловац расписује:

 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗA УМАТИЧЕНЕ ЈУНИЦE ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА РОЂЕНЕ У ТОКУ 2013 ГОДИНЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ СТОЧНЕ ХРАНЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

2013.

На основу члана 10 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2013. годину од 26.09.2013. године општинско Веће општине Аранђеловац расписује:

 1. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КРЕДИТА
 2. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА
 3. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2013. години, општинска управа Аранђеловац расписује:

 1. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КРЕДИТА
 2. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА
 3. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНЕ ОВЦЕ (КОЗЕ), ДВИСКЕ (КОЗЕ) И ОВНОВЕ (ЈАРЧЕВЕ)
 4. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
 5. К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 6. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
 7. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНЕ НАЗИМИЦЕ И КРМАЧЕ
 8. К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ СТОЧНЕ ХРАНЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

2012.

На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012. години, општинска управа Аранђеловац расписује:

 1. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИЈУ КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА
 2. К О Н К У Р С ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УМАТИЧЕНЕ ЈУНИЦЕ И КРАВЕ
 3. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА ГОВЕДА
 4. К О Н К У Р С ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УМАТИЧЕНЕ ОВЦЕ И ДВИСКЕ
 5. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
 6. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 7. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

Next Post