Конкурси за подстицајна средства за развој пољопривреде

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције Регрес за репродуктивни материјал 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеРегрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање) Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев можете …

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције – Набавка пољопривредне механизације и опреме 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеНабавка пољопривредне механизације и опреме Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев можете …

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције Осигурање једногодишњих и вишегодишњих култура 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеОсигурање једногодишњих и вишегодишњих култура Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев можете …

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције Набавка садница воћа и винове лозе 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеНабавка садница воћа и винове лозе Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев …

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције Суфинансирање камате пољопривредних кредита 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеСуфинансирање камате пољопривредних кредита Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев можете видети …

Јавни оглас – Конкурс за пољопривредне субвенције АГРОМЕЛИОРАЦИЈА 2021

Јавни оглас Конкурс за пољопривредне субвенцијеАГРОМЕЛИОРАЦИЈА Документ јавног огласа можете видети и преузети овде: Захтев можете видети и преузети овде:

2014.

На основу члана 10 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2014.годину бр. 06-333/2014-01-2 од 30.05.2014.године, општинско Веће општине Аранђеловац расписује:

 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗA УМАТИЧЕНЕ ЈУНИЦE ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА РОЂЕНЕ У ТОКУ 2013 ГОДИНЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ СТОЧНЕ ХРАНЕ
 • К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОВРШИНА

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

2013.

На основу члана 10 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2013. годину од 26.09.2013. године општинско Веће општине Аранђеловац расписује:

 1. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КРЕДИТА
 2. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА
 3. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2013. години, општинска управа Аранђеловац расписује:

 1. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ КРЕДИТА
 2. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА ГОВЕДА И ЈУНИЦЕ ИЗ СОПСТВЕНОГ ЗАПАТА
 3. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНЕ ОВЦЕ (КОЗЕ), ДВИСКЕ (КОЗЕ) И ОВНОВЕ (ЈАРЧЕВЕ)
 4. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊА ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
 5. К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 6. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
 7. К О Н К У Р С ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА НОВОНАБАВЉЕНЕ НАЗИМИЦЕ И КРМАЧЕ
 8. К О Н К У Р С ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АДАПТАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊУ НОВИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ СТОЧНЕ ХРАНЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

2012.

На основу Одлуке о расписивању конкурса за расподелу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2012. години, општинска управа Аранђеловац расписује:

 1. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИЈУ КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА
 2. К О Н К У Р С ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УМАТИЧЕНЕ ЈУНИЦЕ И КРАВЕ
 3. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗА НОВОНАБАВЉЕНА УМАТИЧЕНА ГОВЕДА
 4. К О Н К У Р С ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА УМАТИЧЕНЕ ОВЦЕ И ДВИСКЕ
 5. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ
 6. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 7. К О Н К У Р С ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ТЕКСТ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ >>>

Next Post