Јавни увид у план детаљне регулације за
експлоатацију кречњака као техничко грађевинског камена 
на лежишту „Вис“  у селу Босута код Аранђеловца

са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, I спрат, канцеларија бр.2, од 03. марта до 01. априла 2021.године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац
(www.arandjelovac.rs).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 01. априла 2021.године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине Општине Аранђеловац, одржаће се у згради општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у малој сали на II спрату, 05. априла 2021. године, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана, у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине Општине Аранђеловац.

Документа ЈАВНОГ УВИДА можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post