ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.

 

OGLAS ZA RJU

1_Izvod iz PGR

2_Geodetska podloga sa granicom

3_Postojeca namena povrsina

4_Planirana namena povrsina

5_Plan izgradnje i regulacije

tekst IZMENE PGR Ar podcelina 1.2.RJU

 

 

 

 

 

Објављено у Јавни увид