ОБАВЕШТЕЊЕ
о овери потписа и пријему изборних листа

ОВЕРА ИЗЈАВА БИРАЧА О ПОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВРШИЋЕ СЕ У ПРИЗЕМЉУ ЗГРАДЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, УЛИЦА ВЕНАЦ СЛОБОДЕ 10, СВАКОГ ДАНА, ПОЧЕВ ОД 16.02.2022. ГОДИНЕ, ОД 07.30 ДО 15.30 ЧАСОВА, А УЗ ПРЕТХОДНУ НАЈАВУ ОД 24 ЧАСА И У ПРОСТОРИЈАМА ВАН СЕДИШТА.

ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА ВРШИЋЕ СЕ У СЕДИШТУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, У ЗГРАДИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ, УЛИЦА ВЕНАЦ СЛОБОДЕ 10, У МАЛОЈ САЛИ НА 2. СПРАТУ, СВАКОГ ДАНА УЗ ПРЕТХОДНУ НАЈАВУ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ НА izbori@arandjelovac.rs КАО И НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 064/8669-295 и 064/8669-405, С ТИМ ШТО ЋЕ О ТАЧНОМ ВРЕМЕНУ ПРИЈЕМА ПОДНОСИОЦИ БИТИ НАКНАДНО ОБАВЕШТЕНИ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ПРЕДСЕДНИК ОИК АРАНЂЕЛОВАЦ

Previous PostNext Post