Подношење захтева за добијање дозволе за кретање у току забране кретања за негу лица

Информације

Кликом на зелени тастер ”Покрени услугу” отвориће се формулар који је потребно да попуните како бисте поднели захтев за добијање дозволе за кретање.

Захтев подносе грађани који којима је потребна дозвола за кретање, јер воде бригу о корисницима услуга (помоћ у кући – услуга социјалне заштите, услуга социјалне заштите персонални асистент или остало).

Грађанин попуњава захтев за издавање дозволе за кретање у време забране кретања јединици локалне самоуправе (месту у којем живи).

Након пријема и обраде захтева, јединица локалне самоуправе обавештава лице које је поднело захтев и издаје му потврду (доставља је на маил који је грађанин уписао у захтеву са осталим личним подацима).

Потврда је доказ да лице има сагласност за кретање у одређеном термину и за одређене потребе.

Свака злоупотреба у вези са коришћењем потврде, санкционише се у складу са законом.

Важно

Захтеви за кретање којима је разлог виђање детета (судска пресуда) се неће разматрати, из разлога што исто представља епидемиолошки ризик. Такође, захтеви за кретање лица која имају навршених 65 година живота, се неће разматрати из разлога што је наведеним лицима уведена општа забрана кретања.

Услугу можете покренути на линк

https://euprava.gov.rs/usluge/5616

Previous PostNext Post