РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Бр. 82-1- 87 /2020

Дана: 03.07.2020.године

АРАНЂЕЛОВАЦ

 

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018),и члана10.,13. и 17.. Уредбе о саставу , начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/20) и члана 16. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације ,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Аранђеловац, на седници одржаној дана 03.07.2020. године, доноси

 

З А К Љ У Ч А К

 

 

 

  1. Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације општине Аранђеловац су упознати са Препоруком Штаба за ванредне ситуације Шумадијског управног округа број 09.15.3.2 број 217-7/20-7 од 2.7.2020. године.

 

  1. Општински штаб ће поступати по Препоруци у оквиру своје надлежности.

 

  1. Закључак, чији је саставни део и Препорука из тачке 1. Закључка, објавити на званичном сајту општине Аранђеловац.

 

  1. Закључак ступа на снагу даном доношења.

 

 

           КОМАНДАНТ ШТАБА

Бојан Радовић,дипл.инг.

 

Препоруку можете погледати на линкове испод

Preporuka

Preporuka2

Previous PostNext Post