Промена цена комуналних услуга ЈКП Букуља Аранђеловац јун 2023.

Општина Аранђеловац најављује  промену цена комуналних услуга ЈКП Букуља Аранђеловац, које ступају на снагу по усвајању на Општинском већу.

Примедбе и сугестије достављати на мејл адресу Општинског већа најкасније до 28.6.2023. године: opstinskovece@arandjelovac.rs

Предложене промене цена можете погледати у прилогу.

Previous PostNext Post