Република Србија
Општина Аранђеловац
Општинска управа

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинсирање пројеката енергетске ефиксности породичних стамбених објеката на територији општине Аранђеловац за 2021. годину

Број: 06-767-1/2021-01-3
Датум: 05.11.2021. године
Аранђеловац

 

Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинсирање пројеката енергетске ефиксности породичних стамбених објеката на територији општине Аранђеловац за 2021. годину (у даљем тексту: Комисија) на основу Члана 11., 13. и 14. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у општини Аранђеловац за 2021. годину бр. 06-537/2021-01-3 од 26.08.2021. године, поглавља II Решења о образовању Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинсирање пројеката енергетске ефикасности породичних стамбених објеката на територији општине Аранђеловац за 2021. годину и Поглавља 9. Јавног конкурса за суфинсирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у општини Аранђеловац за 2021. годину број 06-663-1/2021-01-3 од 07.10.2021. године, доноси

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

 

  1. Крајњи корисници који су изабрани у складу са условима из Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у општини Аранђеловац број 06-537/2021-01-3 од 26.08.2021. године (у даљем тескту: Јавни конкурс), су:
  1. За Меру 1. Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова и таваница на породичним кућама и спољних зидова на становима изабрани су следећи крајњи корисници:

Ред. број

Број пријаве

Име и презиме

1.

02-3331

Драган Вуковић

2.

02-3349

Љиљана Лукић

3.

02-3355

Љубиша Милић

4.

02-3357

Миланка Ђорђевић

5.

02-3358

Момчило Станковић

6.

02-3364

Весна Величанин

7.

02-3363

Јелица Јовановић

8.

02-3360

Недељка Опалић

9.

02-3378

Ненад Грујић

10.

02-3376

Зоран Павловић

11.

02-3391

Данка Благојевић

12.

02-3380

Бранислав Тодоров

  1. За Меру 2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним кућама и становима

1.

02-3127

Драган Живојиновић

2.

02-3141

Јелена Вукојичић

3.

02-3173

Стажимир Јашовић

4.

02-3174

Милан Томић

5.

02-3175

Стојан Ђајић

6.

02-3181

Драгољуб Благојевић

7.

02-3186

Слободан Ћировић

8.

02-3206

Слободан Мирковић

9.

02-3209

Душан Даковић

10.

02-3208

Милан Рабреновић

11.

02-3210

Марија Јованкић

12.

02-3218

Драгољуб Брајовић

13.

02-3217

Милица Милићевић

14.

02-3219

Никола Павловић

15.

02-3220

Миломир Павловић

16.

02-3235

Велимир Ђурић

17.

02-3245

Миломир Милијановић

18.

02-3236

Радиша Алексић

19.

02-3268

Драгослав Ристовић

20.

02-3274

Мирјана Максимовић

21.

02-3286

Милена Грујић

22.

02-3264

Зака Обрадовић

23.

02-3275

Љиљана Пајић-Ерор

24.

02-3267

Радомир Делић

25.

02-3301

Верка Николић

26.

02-3295

Верка Грујић

27.

02-3304

Тања Гурешић

28.

02-3298

Мирослава Вујовић

39.

02-3320

Горица Стојановић

30.

02-3319

Љубо Гурешић

31.

02-3325

Љубица Росић

32.

02-3329

Слободан Кусић

33.

02-3324

Душко Пјаца

34.

02-3323

Томислав Николић

35.

02-3322

Жељко Магазин

36.

02-3337

Слободан Дамњановић

37.

02-3338

Небојша Алексић

38.

02-3339

Вељко Неранџић

39.

02-3362

Милан Швабић

40.

02-3352

Михаило Милошевић

41.

02-3353

Раденко Чоловић

42.

02-3334

Слободан Петронијевић

43.

02-3354

Савка Радовић

44.

02-3356

Верка Димић

45.

02-3359

Гордана Ћираковић

46.

02-3328

Жељко Матић

47.

02-3327

Бобан Милинковић

48.

02-3326

Саша Лукић

49.

02-3374

Радмила Танасковић

50.

02-3361

Ненад Ранковић

51.

02-3387

Љубомир Чорлија

52.

02-3375

Радоје Прековић

53.

02-3377

Урош Килибарда

54.

02-3367

Миодраг Миловановић

55.

02-3379

Нада Чоловић

56.

02-3336

Слободан Ђурић

  1. За Меру 3. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне куће

1.

02-3330

Марко Младеновић

2.

02-3269

Миодраг Станишић

  1. За Меру 4. Набавка котлова на гас за породичне куће

1.

02-3183

Радмила Живковић

2.

02-3253

Урош Јовановић

3.

02-3293

Стојан Ковачевић

4.

02-3350

Момчило Љамић

5.

02-3340

Мирјана Тодоровић

6.

02-3333

Анђелка Степановић

7.

02-3252

Жарко Марковић

8.

02-3273

Драгољуб Ристић

  1. За Меру 5. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама

За Меру 5. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама није било пријава.

  1. Пријаве које су одбачене од стране Комисије, јер су поднете непотпуне – не садрже обавезну документацију према одредбама Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у општини Аранђеловац за 2021. годину бр. 06-537/2021-01-3 од 26.08.2021. године и Јавног конкурса за суфинсирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у општини Аранђеловац за 2021. годину број 06-663-172021-01-1 од 07.10.2021. године, су:

За Меру 4. Набавка котлова на гас за породичне куће:

  • Радослав Пантелић, број пријаве 02-3321.
  • Учесници Јавног конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе корисника средстава, у року од три радна дана (3) дана од дана објављивања листе. На ову листу учесници Јавног конкурса могу изјавити приговор Комисији у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли општинске управе и званичној интернет страници општине.
  1. Ову Прелиминарну листу објавити на огласној табли општинске управе и званичној интернет страници општине.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Никола Обрадовић, ср

.

Документ можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post