Обавештење организацијама у области спорта

са седиштем на територији општине Аранђеловац за достављање предлога за финансирање/суфинансирање годишњих (редовних) пројеката/програма у области спорта и физичке културе на подручју општине Аранђеловац у 2023. години


Обрасци за подносиоце:

Previous PostNext Post