Република Србија

МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

        На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”MERMER TIM” d.o.o. – Аранђеловац, Врбичка река бб, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита и мермера као ТГК и карбонатне сировине у лежишту ”Виногради”, на к.п.бр. 1, КО Липовац, општина Топола и к.п.бр. 3407/1, КО Бања, општина Аранђеловац, дана 20.10.2021. године, заведен под бројем 353-02-2889/2021-03.

     У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

     Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Аранђеловац и Општинске управе Топола, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

     У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

     У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 26.11.2021. године, са почетком у 1000 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Аранђеловац, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.

 


Previous PostNext Post