РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
број: 208-28/21-01-4
датум: 03.12.2021. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 14.,15., и 24. став 3. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ бр.104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упуства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“ 15/12,88/18 и 67/20) и Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (Сл. гласник РС, број 115/2021), Општинска управа општине Аранђеловац, објављује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ВРШЕЊЕ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК

            Поводом расписивања републичког референдума ради потврђивања акта о промени Устава Републике Србије, који ће се одржати 16. јануара 2022. године, обавештавају се грађани Општине Аранђеловац, као и Интерно расељена лица, да је део бирачког списка за подручје Општине Аранђеловац изложен у просторијама Општине Аранђеловац, те да могу извршити увид сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова у просторијама зграде Општине Аранђеловац, Венац Слободе број 10 (канцеларија број 4 у приземљу), као и на интернет страници: https://upit.birackispisak.gov.rs/, а све у складу са законом који уређује заштиту података о личности.

            Приликом вршења увида сваки грађанин може, поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну, или исправку података у бирачком списку.

            Бирачки списак се закључује дана 31.12.2021. године у 24:00 часа, а до овога рока промене у бирачком списку по службеној дужности или на захтев грађана врши општинска управа, а након закључења бирачког списка, па све до 72 часа пре одржавања референдума, односно до 12.01.2022. године до 24:00 часова, промене у  бирачком списку врши Министарство државне управе и локалне самоуправе.

            Грађани могу поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати према месту боравишта у земљи, а бирачи који бораве у иностранству преко надлежног ДКП републике Србије у иностранству, или непосредно Општинској управи према месту пребивалишта у земљи могу поднети захтеве да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећем референдуму гласати у иностранству.

            Овај захтев се може поднети до 25. децембра 2021. године, до 24:00 часова.

            Малолетна лица која пунолетсво стичу најкасније на дан референдума имају право на упис у бирачки списак у складу са законом.

            Јавни оглас истакнут на огласној табли и интернет страници Општине Аранђеловац.

                                                                                                            Начелник општинске управе

                                                                                                               Негослав Петронијевић

Документа Огласа можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post