Обавештење корисницима остварених права у ОУ Аранђеловац

Подсећамо кориснике који остварују права у Општинској управи Аранђеловац – Одељење за привреду и друштвене делатности по основу:

  • Накнаде зараде за време породиљског одсуства
  • Накнаде за незапослене породиље
  • Допунског родитељског (општинског) додатка
  • студентских стипендија

да у што краћем року доставе копије нових текућих рачуна у ОТП банци.

Образац захтева се може преузети на званичној страници општине Аранђеловац или шалтеру бр. 8. услужног центра Општинске управе општине Аранђеловац.

Previous PostNext Post