ИСПРАВКА  ОГЛАСА

O ПОНОВЉЕНOM ЈАВНOM УВИДУ  У

ДЕО НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Документ можете погледати или преузети ОВДЕ

Previous PostNext Post