У Р Е Д Б А О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА У ЦИЉУ УБЛАЖАВАЊА ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

 

Објављено у Ванредна ситуација COVID-19