У Р Е Д Б А O ФИНАНСИЈСКOJ ПОДРШЦИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВИМА КРОЗ ОЛАКШАН ПРИСТУП КОРИШЋЕЊУ КРЕДИТА У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

П Р И Л О Г  МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ  ОВДЕ

Објављено у Ванредна ситуација COVID-19