ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се политички субјекти заинтересовани за учешће на локалним изборима за одборнике Скупштине општине Аранђеловац, да ће овлашћени оверивач Општинске управе општине Аранђеловац бити доступан за оверавање потписа подршке бирача изборним листама, након што председник Народне скупштине Републике Србије донесе Одлуку о расписивању избора.

Захтеви за ангажовање оверивача Општинске управе упућују се начелнику Општинске управе директно преко писарнице или путем електронске поште nacelnik@arandjelovac.rs. У захтеву се обавезно наводи време и место спровођења овере, број потребних оверивача, очекивани број бирача чији се потписи оверавају, контакт подаци подносиоца, као и доказ о уплати накнаде за оверу потписа бирача ( зависно од предвиђеног броја потписника) на рачун 840-742221843-57, позив на број: 97  89-003, у складу са одредбама Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу кандидата за народне посланике, предлог кандидата за председника Републике, односно изборну листу кандидата за одборнике јединице локалне самоуправе ( “Службени гласник РС”, бр. 16/2022). Накнада се плаћа у износу од 30 динара, који обухвата и порез на додатну вредност, по потписнику.

Преурањени, непотпуни и неблаговремени захтеви се неће разматрати. 

Previous PostNext Post