Миленко Јовановић

Рођен 23. oктобра 1953. године у селу Гараши, код Аранђеловца. Дипломирао је 1978. године на Правном факултету у Крагујевцу. Од 2005. године по трећи пут заснива радни однос у Управи општине.

На седници Скупштине општине, одржаној 11. априла 2018. године, на предлог председнице Скупштине већином гласова одборника изабран је за секретара Скупштине.

Секретар Скупштине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаних за њихов рад.

Контакт

Телефон: 034 713 886

Email: skupstina@arandjelovac.rs

ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ

Ђорђе Ризнић, дипл. правник.

Рођен у Аранђеловцу 1985. године. Основну и средњу школу завршио у родном граду, а високо образовање стекао на Правном факултету у Крагујевцу. Од 2016. године заснива стални радни однос у Општинској управи Аранђеловац, на пословима самосталног саветника за нормативнo-правне послове.

На седници Скупштине општине, одржаној 11. априла 2018. године, на предлог председнице Скупштине већином гласова одборника изабран је за заменика секретара Скупштине.

Контакт

Телефон: 034 713 886

Email: djordje.riznic@arandjelovac.rs

Previous PostNext Post