НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК „РИСОВАЧА ПЕЋИНА“

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

 

OGLAS za javni uvid PDR Risovaca

Tekstualni deo

Графички део плана

Previous PostNext Post