ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА Oglas Stanic NM – IZMENA TEKST_ UP_STANIC-IZMENA IDEJNO REŠENJE 1.1_Izvod iz PGR za naseljeno mesto Arandjelovac 1.2_Geodetska podloga sa granicom obuhvata 2_Urbanisticko resenje uredjenja prostora 3.1_Plan regulacije […]

Настави читање

Наредба штаба за ванредне ситуације 24.07.2020

У циљу спречавања ширења заразне болести изазване вирусом COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Аранђеловац на седници одржаној 24.7.2020. године, прописао је додатне мере које се тичу рада угоститељских објеката на територији општине Аранђеловац. […]

Настави читање

Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20

Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње Позив можете погледати или преузети ОВДЕ Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ Одговор на питање можете преузети ОВДЕ Обавештење о продужетку рока можете преузети ОВДЕ Измену конкурсне документације можете погледати […]

Настави читање

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ OGLAS za javni uvid PDR Park BB sadrzaj i tekst ISPU PDR BB ISPU Ekoloska valorizacija prostora-Model 00 KOMPLETAN TEXT […]

Настави читање

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РСК СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ Конкурс расписује Фондација „Ана и Владе Дивац“ која има Дивац омладински центар у Аранђеловцу, а односи се на ученике чији је барем један родитељ/старатељ имао избеглички статус […]

Настави читање

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 26/20

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 26/20 KD balon Darosava 2 poziv balon darosava 2020 2 измена конкурсне документације одговор на питање Допуна конкурсне документације Одговор на питање Одговор на питање 2 Одговор […]

Настави читање

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20 KD zimska sluzba Poziv zimska služba Odluka o dodeli ugovora Обавештење о закљученом уговору  

Настави читање

Измена плана јавних набавки 30.06.2020

Измена плана јавних набавки 30.06.2020 План набавки можете погледати ОВДЕ

Настави читање

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2 OGLAS-za-javni-uvid-PDR-DV 1_podloga i granica 2_postojeca namena 3_planirana namena 4_regulacija […]

Настави читање

З А К Љ У Ч А К Општинског штаба за ванредне ситуације општине Аранђеловац 03.07.2020

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Бр. 82-1- 87 /2020 Дана: 03.07.2020.године АРАНЂЕЛОВАЦ   На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018),и […]

Настави читање

Јавни позив за субвенције – ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ

Јавни позив за субвенције – ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ Конкурсну документацију можете преузети кликом на линкове испод Конкурс осигурање 2020 Конкурс мелиоративне мере 2020 Конкурс инфраструктура Конкурс вештачко осемењавање 2020 Конкурс механизација 2020

Настави читање

Набавка соли за зимску службу ЈН 24/20

Набавка соли за зимску службу Документацију можете преузети на линкове испод KD So 20 Poziv za so 20 Одлука о додели уговора obaveštenje o zaključenom ugovoru so 20

Настави читање

Измена плана јавних набавки за 2020. год

Измена плана јавних набавки за 2020. год План набавки можете погледати ОВДЕ

Настави читање

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада од стране „ЕКОТАНЕ“ ДОО из Београда.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада од стране „ЕКОТАНЕ“ ДОО из Београда. ОБАВЕШТЕЊЕ  

Настави читање

Јавна набавка зрна

Јавна набавка зрна KD zrno Poziv za zrno Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Настави читање

Јавна набавка реконструкције крова вртића „Дуга“

Јавна набавка реконструкције крова вртића „Дуга“ KD vrtic Duga Poziv za vrtic Duga Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Настави читање

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ Општинско веће општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац оглашава отуђење грађевинског земљишта из јавне својине општине Аранђеловац у поступку прикупљања писмених понуда. Отуђује се грађевинско земљиште у јавној својини општине […]

Настави читање

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НОВЧАНУ НАГРАДУ ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НОВЧАНУ НАГРАДУ ЗА ИЗУЗЕТНО СТВАРАЛАШТВО ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ АРАНЂЕЛОВАЦ Документацију можете погледати или преузети кликом на линкове испод Јавни позив Пријавни образац за изузетно стваралаштво (1)

Настави читање

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID -19 ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ

КРЕДИТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ COVID -19 ТУРИЗАМ, УГОСТИТЕЉСТВО И ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ Документ можете преузети ОВДЕ

Настави читање

Јавна набавка услуге штампања решења за пореско одељење

Јавна набавка услуге штампања решења за пореско одељење Poziv za poreska resenja KD poresko resenje Обавештење о продужету рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Настави читање