У Р Е Д Б А О УТВРЂИВАЊУ ГАРАНТНЕ ШЕМЕ КАО МЕРА ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CоV-2

У Р Е Д Б У МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

Објављено у Ванредна ситуација COVID-19