ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2

ЈАВНИ УВИД У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2

OGLAS-za-javni-uvid-PDR-DV

1_podloga i granica

2_postojeca namena

3_planirana namena

4_regulacija nivelacija

5_sinhron plan

Tekst PDR dalekovod Arandjelovac

 

Објављено у Јавни увид