ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.

ЈАВНИ УВИД У

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АРАНЂЕЛОВАЦ

ЗА ДЕО ПОДЦЕЛИНЕ 1.2.

Детаљну документацију можете погледати кликом на линкове испод

OGLAS za javni uvid izmena PGR podcelin 1.2.

Nacrt Izmena PGR – podcelina 1.2. tekst

1_Izvod iz PGR

2_Geodetska podloga sa granicom

3_Postojeca namena povrsina

4_Planirana namena povrsina

5_Plan izgradnje i regulacije

6.1_Saobracajno resenje sa nivelacionim resenjem

6.2_Saobracajno resenje sa poprecnim profilima

7_Plan regulacije PJN

8_Planirana elektronska komunikaciona i hidroteh infrastruktura

9_Planirana elektroenergetska i gasifikaciona infrastruktura

Објављено у Ванредна ситуација COVID-19, Конкурси - Огласи