ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА

Oglas Stanic NM – IZMENA

TEKST_ UP_STANIC-IZMENA

IDEJNO REŠENJE

1.1_Izvod iz PGR za naseljeno mesto Arandjelovac

1.2_Geodetska podloga sa granicom obuhvata

2_Urbanisticko resenje uredjenja prostora

3.1_Plan regulacije i nivelacije sa urbanistickim pokazateljima

3.2 PRESEK

4_SKUPNI PRIKAZ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

Објављено у Јавни увид