Конкурси

Конкурси за подстицајна средства за развој пољопривреде 2014. На основу члана 10 Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2014.годину бр. 06-333/2014-01-2 од 30.05.2014.године, општинско […]

Настави читање

Пољопривреда

Развој пољопривреде представља један од приориритета економског, одрживог и руралног развоја општине Аранђеловац. Опредељеност ка развоју ове области изражена је и кроз подстицајне финансијске мере подршке овом сектору; Израђена је стратегија руралног развоја општине Аранђеловац […]

Настави читање

Одељење за привреду

Послове општинске управе из области привреде обавља Oдељење за привреду и друштвене делатности у следећим областима привреде и локалног економског развоја: Локални економски развој - Израда и имплементација стратешких документа Општине. Израда, аплицирање и имплементација […]

Настави читање

Привреда Аранђеловца

На подручју општине Аранђеловац послује 512 привредних друштава и 1573 предузетничких радњи. У структури привредних друштава и предузетника доминирају прерађивачка индустрија и трговина док је у области прерађивачке индустрије најзаступљенија прерада у области неметала. Ослонац […]

Настави читање