Буковичка бања

Упоредо са развојем варошице изграђен је балнеонасеобински део Буковичке бање. На месту где је данас парк и извори киселе воде, биле су баруштине. У четвртој деценији XIX века све до 1835. год. на простору извора […]

Настави читање

Значајни датуми

- 1444. год у селу Брезовац, према натпису утиснутом на плочи повише црквени, врата деспот Ђурађ Бранковић Смедеревац подигао цркву светог Арханђела. - У периоду од 1832.год. – до 1836.год. подигнута је црква брвнара у Даросави. - 17. […]

Настави читање

Културно наслеђе

Историјски развој града кроз преглед градитељског наслеђа Републички завод за заштиту споменика културе - Београд Непокретна културна добра од великог значаја На североисточној страни града на брду Рисовача налази се пеђина са археолошким налазиштем прачовека […]

Настави читање

Историја Аранђеловца

Повољност географског положаја и природних услова на територији аранђеловачке општине и њене околине створили су погодности за људски живот од најстаријих времена. Постојање палеолитске станице у пећини на Рисовачком брду, источно од Аранђеловца је један […]

Настави читање

Аранђеловац

Географско-демографске карактеристике општине Положај аранђеловачке општине одређен је координатама између 44 степена и 12 минута северне географске ширине и 20 степени и 25 минута,  источне географске дужине (по Гриничу). Аранђеловац лежи у североисточном подножју шумовите […]

Настави читање