Надлежност

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Скупштина […]

Настави читање

Одборници

Скупштина општине има 41-ог одборника, који се бирају на 4 године. Одборник има право да поставља питања, покреће иницијативу, подноси предлоге прописа и других аката и амандмане на предлоге аката и на други начин учествује […]

Настави читање

Секретар скупштине

Миленко Јовановић Рођен 23. oктобра 1953. године у селу Гараши, код Аранђеловца. Дипломирао је 1978. године на Правном факултету у Крагујевцу. Од 2005. године по трећи пут заснива радни однос у Управи општине. На седници Скупштине општине, одржаној […]

Настави читање

Заменик председника скупштине

Марија Елез Професор енглеског језика и књижевности, рођена у Аранђеловцу 18. августа 1979. године. Основну и средњу школу завршила  у Аранђеловцу, а високо образовање стекла у Београду на Филолошком факултету. Удата, мајка двоје деце. На 1. седници […]

Настави читање

Председник скупштине

Десанка Миланов Рођена 1. јануара 1952. године у Јеловику код Аранђеловца. Током образовања стекла је диплому управног правника и дипл. економисте. Од 1979. до 1993. године у Управи општине Аранђеловац обавља послове имовинско –правног референта а […]

Настави читање

Скупштина општинe

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом. Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. Скупштина […]

Настави читање