Пројекти у току

Пројекат реконструкције улице Књаза Милоша и улице Занатлијске у Аранђеловцу. Опремање вртића опремом за игру деце и играчкама за децу са посебним потребама уз примену окупационе радне треапије. Израда стратегије руралног развоја општине Аранђеловац. Трајно […]

Настави читање