ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РОМСКОГ ДОМА, ЈН 21/20

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РОМСКОГ ДОМА, ЈН 21/20 Конкурсна документација Јавни позив  

Настави читање

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE за к.п. бр. 1953 К.О. Аранђеловац oglas Gibli tekst_UP_Gibli 0 Glavna sveska 1 Projekat arhitekture 1.dispozicija 2.k.t.p 3.izvod iz PGRa4.parcelacija 5.zona za gradjenje 6.situacija_pristup garazi 7.regulaciono nivelaciono 8.sinhron plan

Настави читање

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA ИЗМЕНЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ ОБЈЕКТА Oglas Stanic NM – IZMENA TEKST_ UP_STANIC-IZMENA IDEJNO REŠENJE 1.1_Izvod iz PGR za naseljeno mesto Arandjelovac 1.2_Geodetska podloga sa granicom obuhvata 2_Urbanisticko resenje uredjenja prostora 3.1_Plan regulacije […]

Настави читање

Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње ЈН 27/20

Јавна набавка изградње прихватилишта за животиње Позив можете погледати или преузети ОВДЕ Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ    

Настави читање

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ПАРК БУКОВИЧКЕ БАЊЕ У АРАНЂЕЛОВЦУ OGLAS za javni uvid PDR Park BB sadrzaj i tekst ISPU PDR BB ISPU Ekoloska valorizacija prostora-Model 00 KOMPLETAN TEXT […]

Настави читање

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 26/20

ЈАВНА НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ДАРОСАВИ, ЈН 26/20 KD balon Darosava 2 poziv balon darosava 2020 2 измена конкурсне документације одговор на питање Допуна конкурсне документације Одговор на питање Одговор на питање 2 Одговор […]

Настави читање

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20

Јавна набавка зимског одржавања локалних путева, ЈН 25/20 KD zimska sluzba Poziv zimska služba  

Настави читање

Измена плана јавних набавки 30.06.2020

Измена плана јавних набавки 30.06.2020 План набавки можете погледати ОВДЕ

Настави читање

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110kV бр.123/2 ТС Аранђеловац – ТС Топола у ТС Аранђеловац 2 OGLAS-za-javni-uvid-PDR-DV 1_podloga i granica 2_postojeca namena 3_planirana namena 4_regulacija […]

Настави читање

Набавка соли за зимску службу ЈН 24/20

Набавка соли за зимску службу Документацију можете преузети на линкове испод KD So 20 Poziv za so 20 Одлука о додели уговора

Настави читање

Измена плана јавних набавки за 2020. год

Измена плана јавних набавки за 2020. год План набавки можете погледати ОВДЕ

Настави читање

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада од стране „ЕКОТАНЕ“ ДОО из Београда.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за третман – складиштење неопасног отпада од стране „ЕКОТАНЕ“ ДОО из Београда. ОБАВЕШТЕЊЕ  

Настави читање

Јавна набавка зрна

Јавна набавка зрна KD zrno Poziv za zrno Одлука о додели уговора

Настави читање

Јавна набавка реконструкције крова вртића „Дуга“

Јавна набавка реконструкције крова вртића „Дуга“ KD vrtic Duga Poziv za vrtic Duga Појашњење конкурсне документације Измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације

Настави читање

Јавна набавка услуге штампања решења за пореско одељење

Јавна набавка услуге штампања решења за пореско одељење Poziv za poreska resenja KD poresko resenje Обавештење о продужету рока за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Настави читање

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2072, 2074 и 2075, све из К.О. Аранђеловац – вишепородични стамбено-пословни објекат –

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE на к.п. бр. 2072, 2074 и 2075, све из К.О. Аранђеловац – вишепородични стамбено-пословни објекат – oglas NEDIC doo UP_NEDIC_grafika IDR_NEDIC_maj UP_NEDIC_tekst

Настави читање

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ПОВЕЗИВАЊЕ КОПОВА НА ВЕНЧАЦУ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ИНФРАСТРУКТУРНО ПОВЕЗИВАЊЕ КОПОВА НА ВЕНЧАЦУ Детаљну документацију можете погледати кликом на линкове испод Tekst PDR Infrastruktura Bekament OGLAS za javni uvid PDR Infrstruktura 1 Geodetka podloga sa […]

Настави читање

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у поступку јавне набавке система заузетости паркинг места, ЈН 30/19

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у поступку јавне набавке система заузетости паркинг места, ЈН 30/19 Obavestenje o produzetku roka Izmena konkursne dokumentacije Obavestenje o produzetku roka Odluka o dodli ugovora Обавештење о закљученом […]

Настави читање

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК „РИСОВАЧА ПЕЋИНА“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА МЕМОРИЈАЛНИ ПАРК „РИСОВАЧА ПЕЋИНА“ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ     OGLAS za javni uvid PDR Risovaca Tekstualni deo Графички део плана

Настави читање

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕС „СВИНЧИНЕ 2“ У БАЊИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕС „СВИНЧИНЕ 2“ У БАЊИ КОД АРАНЂЕЛОВЦА 1_Geodetska podloga sa granicom 2_Plan namene sa pravilima gradjenja 3_Plan saobracajnica sa regulacijom i nivelacijom 4_Skupni prikaz komunalne infrastrukture 5_Situacioni plan SKPG OGLAS za […]

Настави читање