Захтев за промену намене пољопривредног земљишта

Захтев за промену намене пољопривредног земљишта можете преузети овде   Контакт особа: Дејан Росић  0648669222

Настави читање

Захтев за категоризацију

Захтев за категоризацију можете преузети овде Контакт особа: Горан Филиповић 0648669122  

Настави читање

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ ПОМОЋ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ Контакт особа: Мирјана Тодоровић 065-5826273

Настави читање

Родитељски додатак

Образце можете преузети кликом на линкове испод Potrebna dokumenta roditeljski dodatak Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК МАЈКЕ Контакт особа: Мирјана Тодоровић 065-5826273

Настави читање

ПОРОДИЉСКО

Образце можете преузети кликом на линкове испод ЗАХТЕВ ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ДЕТЕТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ, ОДНОСНО НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА […]

Настави читање

Интерресорна комисија

Образац можете преузети кликом на линк   Obrazac br1 Попуњен образац захтева са пратећом документацијом пошаљите на адресу ljubomir.dragojlovic@gmail.com

Настави читање

Захтев за статус ЕУК

Образце можете преузети кликом на линк доле ZAHTEV EUK изјава ОБРАЗАЦ 1-еук Контакт особа Марија Лазаревић 065-3713712 lazarevicmarija.ar@gmail.com

Настави читање

Дечији додатак

Образце можете преузети кликом на линкове испод Član 26 obrazac zahteva za deciji dodatak Zahtev za ostvarivanje prava deciji dodatak Контакт особа: Нада Банковић телефон 064 8669 172 nadabankovic@gmail.com

Настави читање

Бесплатни паркинг за инвалидна лица

Образце можете преузети кликом на линкове   Obrazac 1 Ispravka parkiralista Zahtev za parking

Настави читање